Besök i lägret Stutthof vid en resa i Polen

 

Tavla över området.

 

Ett fält med vita plintar som minner om lägret.

 

En dåtida bild av lägret.

 

En kvinnobarack med sängar i tre våningar.

Kvinnorna sov i skift och en överlevande från

Lägret har berättat att råttor sprang över golvet.

 

Brännugnar i anslutning till gaskammaren.

 

Sparade skor. Kläder och skor togs av fångarna innan gasningen.

 

Rester efter bränning i ugnarna.

En länk till En Plats Där Tårar Inte Räcker.