Museibesök i Stutthof Polen

 

IMG_3012.jpg

 

IMG_3011.jpg

Ett fält med betongplintar där lägerbarackerna varit

 

IMG_3018.jpg

En dåtida bild av lägret

 

IMG_3029.jpg

Brännugn i anslutning till gaskammaren

 

IMG_3016.jpg

Kläder och skor togs av innan gasning

 

IMG_3031.jpg

Rester efter bränning

Länk till: ”En plats där inga tårar räcker till”

 Lä